Kreativní software pro výrobu nábytku

Vývoj programu Furniture Studio

Přehled historie verzí programu Furniture Studio

V níže uvedeném výpisu najdete seznam novinek, změn, vylepšení a oprav programu Furniture Studio v jednotlivých verzích.


19.1.2. (vydaná 28. července 2019)

Nové          – Nové šablony kuchyňských skříněk.
          – horní rohové skříňky 45° i 90° pro hloubku 300 a 355 mm
          – horní rohové skříňky 45° i 90° pro hloubku 300 a 355 mm

Nové          – Možnost nastavit si způsob přepočtu atypického tvaru při změně velikosti.
Nové          – V režimu skica se nyní zobrazují i kontury zdí půdorysu.
Nové          – V konfiguraci programu můžete nyní nastavit řadu parametrů pro 3D editor.
           – barvu pozadí, citlivost myši…

Opraveno – Načtení projektu při spuštění z průzkumníka Windows
Opraveno – Občasná chybová hlášení při výpočtu nářezového plánu
Zlepšeno   – zvýšený výkon 3D editoru pro plynulejší chod.


19.1.1 (vydaná 1. června 2019)

Nové          – Funkce pro uzamčení grafického prvku ve výkresové dokumentaci a editoru půdorysu proti manipulaci.
Nové          – Nové modely pro vytápění (kotle, bojlery, radiátory).
Nové          – Nová šablona obkladu stěny nad pracovní deskou s modelem a volitelnou texturou.
Opraveno – Skrytí startovací obrazovky při otevření nebo založení projektu přímo z menu programu.
Zlepšeno   – Výpis dílců po produktech nyní obsahuje informaci o celkových rozměrech produktu.
Zlepšeno   – Hrany pro Egger nyní obsahují i ABS hranu tl. 0.8 mm.
Zlepšeno   – Do katalogu materiálů byl přidán nový druh materiálu pro obklad stěny nad pracovní deskou (zádové panely Egger a Krono).


19.1 (vydaná 23. května 2019)

Nové          – Úvodní obrazovka s rychlým přístupem a grafikou pro příjem novinek a zpráv .
Nové          – Editor materiálů pro modely. Umožňuje změnit barvu nebo texturu modelu.
Nové          – Import vlastních obrázků pro textury modelů a editor půdorysu.
Nové          – Nářezové plány podporují automatické generování odřezků na sklad.
Nové          – Export do XML formátu pro nářezová centra.
Nové          – Režim zobrazení scény ve 2D.
Opraveno – Zobrazení víceřádkových textů v editoru výkresové dokumentace.
Opraveno – Editace parametrů a jejich chybné ukládání pro zásuvkové skříňky (skupinové produkty).
Zlepšeno   – Algoritmus nářezových plánů (hlubší optimalizace, výhodnější využití zbytků po řezání).
Zlepšeno   – Editace ručního zadávání dílců pro nářezový plán (opakované zadávání a podpora klávesy Enter).
Zlepšeno   – Doplněny popisy a označení povrchů pro většinu dekorů v kolekci Egger.
Zlepšeno   – Editor pro výběr druhu materiálu. Nyní automaticky přepne druh materiálu podle zvoleného filtru.
Zlepšeno   – Konfigurace nářezového plánu (nastavení velikosti písma).
Zlepšeno   – Editor půdorysu a modelů umožňuje definovat ohraničení textury, např. pro vytváření spár v dlažbě.


18.1.5 (vydaná 29.října 2018)

Nové          – Dokumentace pro plugin exportu dat pro stroje Homag.
Nové          – Modely pro doplňky interiérů (knihy, časopisy …).
Opraveno – Využívání skladových desek plošného materiálu během výpočtu nářezového plánu.
Opraveno – Občasná chyba při změně velikosti modelu, která znemožňovala export grafiky projektu.
Zlepšeno   – Aktualizovaný formulář pro nářezové centrum, JAF Holz.
Zlepšeno   – Formulář pro export dat pro nářezová centra (JAF, Dómos) si nyní ukládá a pamatuje vaše poslední nastavení.


18.1.4 (vydaná 10.října 2018)

Opraveno – Instalace 32-bit. verze programu neodstranila staré databáze dekorů a proto nebylo možné načíst nové katalogy materiálů.
Opraveno – Funkce pro náhradu neznámých dekorů nenahrazovala dekory u dílců ve skupinách.
Zlepšeno  – Export dat pro formátovací centra Homag nyní podporuje export definice a umístění hran.


18.1.3 (vydaná 8. října 2018)

Nové        – Funkce pro náhradu neznámých dekorů v projektech. Program nyní při otevření projektu ověří, zda neobsahují starší či neznámé dekory a nabídne jejich náhradu pomocí jednoduchého dialogu.
Zlepšeno – Export dat pro formátovací centra Homag.
Zlepšeno – Filtrování výběru materiálu. Program při výběru filtru na druh materiaálu rovnou nastaví tento druh při výběru konkrétního dekoru.


18.1.2 (vydaná 1. října 2018)

Nové        – Katalog s dekory hran firmy Hranipex.
Zlepšeno – Šablony mají nyní přidělený nový výchozí dekor z kolekce Kronospan Trend Collection 2018.
Zlepšeno – Zobrazení hran Hranipex u kompatibilních hran s dekorem použité desky odpovídá dekoru desky.
Zlepšeno – Pro plugin Homag přidána podpora exportu dat ve formátu PTX.


18.1.1 (vydaná 7. září 2018)

Nové– Přidána konfigurace výpočtu spotřeby hran v projektu.
Opraveno– Vkládání šablon do projektu pokud je zobrazen 2D půdorys.
Opraveno– Nezobrazení projektu ve 3D návrháři v případě chybně definovaného materiálu dvířek.


18.1.0.1 (vydaná 3. září 2018)

Zlepšeno– Přidány nové formáty ABS hran.
Opraveno– Zobrazování knihovny modelů. Dialog s výběrem modelu při opětovném otevření nezobrazoval seznam modelů správně.


18.1.0 (vydaná 2. září 2018)

Nové– Dekory Kronospan Global Collection 2018.
Nové– Dekory Egger Collection 2018-2019.
Nové– Dekory DDL Collection 2017.
Nové– Dekory Kaindl Trend Collection.
Nové– Vybrané AGC – skla Labobel, Lacomat a Matelux.
Nové– Vybraná kolekce hliníkových rámečků a výplní SALU Systems.
Nové– Více než 300 nových modelů pro návrhy interiérů (Krby, televize, vybavení kuchyní, obývacích pokojů …).
Nové– Nové dekory textur pro editor půdorysu (stěny, dlažby, koberce, skla …).
Nové– Editor pro definici dvířek jako hliníkový rámeček.
Nové– Modely pro hliníkové rámečky.
Nové– Funkce pro převrácení os modelů (např. pro převrácení dřezu atd.).
Nové– Plugin pro export dat do formátovacích pil Homag (formát PNX) – verze PRO.
Nové– Plugin pro export dat optimalizačního programu Optimik – verze PRO.

Zlepšeno– Algoritmus výpočtu nářezových plánů.
Zlepšeno– Hromadné změny lze provádět již na úrovni projektu (záměna dvířek za LTD …).
Zlepšeno– Editor atypického dílce.
Zlepšeno– Optimalizace grafických dat pro lepší výkon celé aplikace.
Zlepšeno– Grafika seznamu dílců projektu ve výpisu dílců.
Zlepšeno– Pohyb v seznamu šablon pomocí kolečka myši.
Zlepšeno– Grafika vyznačení neohraněných dílců v režimu skica.

Opraveno– Překlady kontextových menu programu.
Opraveno– Skrývání modelů projektu v projekt exploreru.