Kreativní software pro výrobu nábytku

Vývoj programu Furniture Studio

Přehled historie verzí programu Furniture Studio

V níže uvedeném výpisu najdete seznam novinek, změn, vylepšení a oprav programu Furniture Studio v jednotlivých verzích.


22.1.0 (vydaná 17. června 2022)

Nové          – Rozšíření nastavení nářezových plánu s možností nastavení vyznačení hran (tloušťka čáry).
Nové          – Virtuální dílce. Možnost definovat dílec jako virtuální (nebude zařazen do výroby).
Nové          – Možnost vytvářet vlastní sady parametrů pro své projekty a sady parametrů pro šablony.
Nové          – Do knihovny modelů přidány modely pro základní tvary (kostka, koule, válec, jehlan).
Nové          – Vylepšený editor vlastností (zobrazení výsledku výrazu po najetí myší na vzorec).
Nové          – Vylepšený editor výrazů (zobrazení výsledku výrazu po najetí myší na vzorec).
Nové          – Ve výkresové dokumentaci nyní návrhář zachovává poměr stran pro vložený obrázek.
Nové          – Sjednocené názvy dílců v šablonách, aby se mohly seskupovat v sestavách.
Nové          – Možnost nastavení velikosti písma pro celou aplikaci pro zvýšení čitelnosti textů v aplikaci.

Zlepšeno   – V nářezovém plánu se nyní zobrazuje také číslo dílce.

Opraveno – Opravena chyba vazeb při převodu dílce na dvířko.
Opraveno – Opravena chyba občasného nezařazení odřezků na sklad a vzetí ze skladu.
Opraveno – Opraveno vyznačení predfrézování v nářezovém plánu
Opraveno – Opravena chyba při editaci materiálu v parametrech.
Opraveno – Opravena chyba při editaci povolení rotace dílce v seznamu dílců pro nářezový plán.
Opraveno – Opravena posloupnost číslování dílců v nářezovém plánu.
Opraveno – Menší opravy a optimalizace.

 


21.2.0 (vydaná 20. července 2021)

Nové          – Podpora funkce pro zdvojení/ztrojení dílců (TUP/TRIPL).

Zlepšeno   – Parametrické šablony doplněny o parametr pro umístění zad skříněk (naložené, v polodřážce, celodrážce).
Zlepšeno   – Parametrické šablony doplněny o parametr hloubky drážky pro osazení zad skříněk.
Zlepšeno   – Parametrické šablony pro spodní skříňky kuchyní doplněny o parametr pro nastavení šířky vlysů k uchycení pracovní desky.
Zlepšeno   – Modul pro Démos24Plus byl doplněn a kontrolu dílců a hran. Modul vypisuje seznam chybných dílců k dodatečné úpravě.

Opraveno – Tvorba adresářové struktury pro vlastní knihovny šablon.
Opraveno – Menší opravy a optimalizace.


21.1.0 (vydaná 14. března 2021)

Nové          – Uživatelské rozhraní lze více přizpůsobit přeskupením editorů.
Nové          – Katalog plošných materiálů rozšířen o katalogy Démos SM´art a Unilin Evola.
Nové          – Knihovna úchytek a věšáků Tulip.
Nové          – Šablony rozšířeny o sadu úchytek Tulip.
Nové          – Plugin pro nářezová centra Fox interier a Kili.
Nové          – Export dílců pro službu řezání a olepování Démos24plus.
Nové          – Štítky pro dílce nářezového plánu obsahují informaci s umístěním hran na dílci.

Opraveno – Menší opravy a optimalizace.


20.1.0 (vydaná 7. června 2020)

Nové          – Přidali jsme funkci pro detekci kolizí v prostoru.
Nové          – Nový panel s rychlými volbami a novou funkcí chytrá pipeta.
Nové          – Nová funkce pro skrývání části projektu.
Nové          – Import dílců z formuláře v Excelu.
Nové          – Nastavení minimální velikosti dílce pro olepení v konfiguraci nářezových plánů.
Nové          – U produktů přidána možnost zadat množství.
Nové          – Společně s projektem se nyní ukládá i aktuální nastavení 3D scény.
Nové          – V editoru snímků je možné ukládat si schéma nastavení kamery, pozadí…
Nové          – Rozšířili jsme katalog materiálů o nové kolekce dekorů a nové druhy materiálů.

Opraveno – Opravena funkce kopírovat/vložit, která nepracovala zcela spolehlivě.
Opraveno – Opraveno nefunkční nastavení gesta pro pohyb myši v editoru modelů

Zlepšeno   – Vylepšená odezva 3D návrháře při selekci objektů.
Zlepšeno   – Editor snímků si nyní pamatuje poslední cestu, kde byly snímky ukládány.


19.2.0 (vydaná 19. ledna 2020)

Nové          – Přidány kompaktní desky.
Nové          – Nový výkonnější algoritmus pro výpočet optimalizace nářezového plánu.
Nové          – Podpora pro definici vlastních formátů desek do nářezového plánu.
Nové          – Import/Export dílců pro sloučení více projektů do jednoho nářezového plánu.
Nové          – Nové režimy pro předfrézování před ohraněním v nářezovém plánu.
Nové          – Funkce na převod lamino-desky zpět na dvířko.
Nové          – Export dat do služby WebCut firmy JAF Holz
Nové          – Nový modul pro umisťování hran na dílci. Podpora pro více druhů hran na dílci.
Nové          – Barevné zvýraznění tloušťky hrany ve 3D návrháři.
Opraveno – Nefunkční export formuláře dílců po materiálech do Excelu a PDF.
Opraveno – Chybějící průhlednost prosklených dvířek.
Opraveno – Kopírování a vkládání skupin dílců do produktu (opraveno hlášení chyby).
Zlepšeno   – Aktualizované formuláře nářezových center.


19.1.2. (vydaná 28. července 2019)

Nové          – Nové šablony kuchyňských skříněk.
          – horní rohové skříňky 45° i 90° pro hloubku 300 a 355 mm
          – horní rohové skříňky 45° i 90° pro hloubku 300 a 355 mm

Nové          – Možnost nastavit si způsob přepočtu atypického tvaru při změně velikosti.
Nové          – V režimu skica se nyní zobrazují i kontury zdí půdorysu.
Nové          – V konfiguraci programu můžete nyní nastavit řadu parametrů pro 3D editor.
           – barvu pozadí, citlivost myši…

Opraveno – Načtení projektu při spuštění z průzkumníka Windows
Opraveno – Občasná chybová hlášení při výpočtu nářezového plánu
Zlepšeno   – zvýšený výkon 3D editoru pro plynulejší chod.


19.1.1 (vydaná 1. června 2019)

Nové          – Funkce pro uzamčení grafického prvku ve výkresové dokumentaci a editoru půdorysu proti manipulaci.
Nové          – Nové modely pro vytápění (kotle, bojlery, radiátory).
Nové          – Nová šablona obkladu stěny nad pracovní deskou s modelem a volitelnou texturou.
Opraveno – Skrytí startovací obrazovky při otevření nebo založení projektu přímo z menu programu.
Zlepšeno   – Výpis dílců po produktech nyní obsahuje informaci o celkových rozměrech produktu.
Zlepšeno   – Hrany pro Egger nyní obsahují i ABS hranu tl. 0.8 mm.
Zlepšeno   – Do katalogu materiálů byl přidán nový druh materiálu pro obklad stěny nad pracovní deskou (zádové panely Egger a Krono).


19.1 (vydaná 23. května 2019)

Nové          – Úvodní obrazovka s rychlým přístupem a grafikou pro příjem novinek a zpráv .
Nové          – Editor materiálů pro modely. Umožňuje změnit barvu nebo texturu modelu.
Nové          – Import vlastních obrázků pro textury modelů a editor půdorysu.
Nové          – Nářezové plány podporují automatické generování odřezků na sklad.
Nové          – Export do XML formátu pro nářezová centra.
Nové          – Režim zobrazení scény ve 2D.
Opraveno – Zobrazení víceřádkových textů v editoru výkresové dokumentace.
Opraveno – Editace parametrů a jejich chybné ukládání pro zásuvkové skříňky (skupinové produkty).
Zlepšeno   – Algoritmus nářezových plánů (hlubší optimalizace, výhodnější využití zbytků po řezání).
Zlepšeno   – Editace ručního zadávání dílců pro nářezový plán (opakované zadávání a podpora klávesy Enter).
Zlepšeno   – Doplněny popisy a označení povrchů pro většinu dekorů v kolekci Egger.
Zlepšeno   – Editor pro výběr druhu materiálu. Nyní automaticky přepne druh materiálu podle zvoleného filtru.
Zlepšeno   – Konfigurace nářezového plánu (nastavení velikosti písma).
Zlepšeno   – Editor půdorysu a modelů umožňuje definovat ohraničení textury, např. pro vytváření spár v dlažbě.


18.1.5 (vydaná 29.října 2018)

Nové          – Dokumentace pro plugin exportu dat pro stroje Homag.
Nové          – Modely pro doplňky interiérů (knihy, časopisy …).
Opraveno – Využívání skladových desek plošného materiálu během výpočtu nářezového plánu.
Opraveno – Občasná chyba při změně velikosti modelu, která znemožňovala export grafiky projektu.
Zlepšeno   – Aktualizovaný formulář pro nářezové centrum, JAF Holz.
Zlepšeno   – Formulář pro export dat pro nářezová centra (JAF, Dómos) si nyní ukládá a pamatuje vaše poslední nastavení.


18.1.4 (vydaná 10.října 2018)

Opraveno – Instalace 32-bit. verze programu neodstranila staré databáze dekorů a proto nebylo možné načíst nové katalogy materiálů.
Opraveno – Funkce pro náhradu neznámých dekorů nenahrazovala dekory u dílců ve skupinách.
Zlepšeno  – Export dat pro formátovací centra Homag nyní podporuje export definice a umístění hran.