Kreativní software pro výrobu nábytku

Vývoj programu Furniture Studio

Přehled historie verzí programu Furniture Studio

V níže uvedeném výpisu najdete seznam novinek, změn, vylepšení a oprav programu Furniture Studio v jednotlivých verzích.


19.2.0 (vydaná 19. ledna 2020)

Nové          – Přidány kompaktní desky.
Nové          – Nový výkonnější algoritmus pro výpočet optimalizace nářezového plánu.
Nové          – Podpora pro definici vlastních formátů desek do nářezového plánu.
Nové          – Import/Export dílců pro sloučení více projektů do jednoho nářezového plánu.
Nové          – Nové režimy pro předfrézování před ohraněním v nářezovém plánu.
Nové          – Funkce na převod lamino-desky zpět na dvířko.
Nové          – Export dat do služby WebCut firmy JAF Holz
Nové          – Nový modul pro umisťování hran na dílci. Podpora pro více druhů hran na dílci.
Nové          – Barevné zvýraznění tloušťky hrany ve 3D návrháři.
Opraveno – Nefunkční export formuláře dílců po materiálech do Excelu a PDF.
Opraveno – Chybějící průhlednost prosklených dvířek.
Opraveno – Kopírování a vkládání skupin dílců do produktu (opraveno hlášení chyby).
Zlepšeno   – Aktualizované formuláře nářezových center.


19.1.2. (vydaná 28. července 2019)

Nové          – Nové šablony kuchyňských skříněk.
          – horní rohové skříňky 45° i 90° pro hloubku 300 a 355 mm
          – horní rohové skříňky 45° i 90° pro hloubku 300 a 355 mm

Nové          – Možnost nastavit si způsob přepočtu atypického tvaru při změně velikosti.
Nové          – V režimu skica se nyní zobrazují i kontury zdí půdorysu.
Nové          – V konfiguraci programu můžete nyní nastavit řadu parametrů pro 3D editor.
           – barvu pozadí, citlivost myši…

Opraveno – Načtení projektu při spuštění z průzkumníka Windows
Opraveno – Občasná chybová hlášení při výpočtu nářezového plánu
Zlepšeno   – zvýšený výkon 3D editoru pro plynulejší chod.


19.1.1 (vydaná 1. června 2019)

Nové          – Funkce pro uzamčení grafického prvku ve výkresové dokumentaci a editoru půdorysu proti manipulaci.
Nové          – Nové modely pro vytápění (kotle, bojlery, radiátory).
Nové          – Nová šablona obkladu stěny nad pracovní deskou s modelem a volitelnou texturou.
Opraveno – Skrytí startovací obrazovky při otevření nebo založení projektu přímo z menu programu.
Zlepšeno   – Výpis dílců po produktech nyní obsahuje informaci o celkových rozměrech produktu.
Zlepšeno   – Hrany pro Egger nyní obsahují i ABS hranu tl. 0.8 mm.
Zlepšeno   – Do katalogu materiálů byl přidán nový druh materiálu pro obklad stěny nad pracovní deskou (zádové panely Egger a Krono).


19.1 (vydaná 23. května 2019)

Nové          – Úvodní obrazovka s rychlým přístupem a grafikou pro příjem novinek a zpráv .
Nové          – Editor materiálů pro modely. Umožňuje změnit barvu nebo texturu modelu.
Nové          – Import vlastních obrázků pro textury modelů a editor půdorysu.
Nové          – Nářezové plány podporují automatické generování odřezků na sklad.
Nové          – Export do XML formátu pro nářezová centra.
Nové          – Režim zobrazení scény ve 2D.
Opraveno – Zobrazení víceřádkových textů v editoru výkresové dokumentace.
Opraveno – Editace parametrů a jejich chybné ukládání pro zásuvkové skříňky (skupinové produkty).
Zlepšeno   – Algoritmus nářezových plánů (hlubší optimalizace, výhodnější využití zbytků po řezání).
Zlepšeno   – Editace ručního zadávání dílců pro nářezový plán (opakované zadávání a podpora klávesy Enter).
Zlepšeno   – Doplněny popisy a označení povrchů pro většinu dekorů v kolekci Egger.
Zlepšeno   – Editor pro výběr druhu materiálu. Nyní automaticky přepne druh materiálu podle zvoleného filtru.
Zlepšeno   – Konfigurace nářezového plánu (nastavení velikosti písma).
Zlepšeno   – Editor půdorysu a modelů umožňuje definovat ohraničení textury, např. pro vytváření spár v dlažbě.


18.1.5 (vydaná 29.října 2018)

Nové          – Dokumentace pro plugin exportu dat pro stroje Homag.
Nové          – Modely pro doplňky interiérů (knihy, časopisy …).
Opraveno – Využívání skladových desek plošného materiálu během výpočtu nářezového plánu.
Opraveno – Občasná chyba při změně velikosti modelu, která znemožňovala export grafiky projektu.
Zlepšeno   – Aktualizovaný formulář pro nářezové centrum, JAF Holz.
Zlepšeno   – Formulář pro export dat pro nářezová centra (JAF, Dómos) si nyní ukládá a pamatuje vaše poslední nastavení.


18.1.4 (vydaná 10.října 2018)

Opraveno – Instalace 32-bit. verze programu neodstranila staré databáze dekorů a proto nebylo možné načíst nové katalogy materiálů.
Opraveno – Funkce pro náhradu neznámých dekorů nenahrazovala dekory u dílců ve skupinách.
Zlepšeno  – Export dat pro formátovací centra Homag nyní podporuje export definice a umístění hran.


18.1.3 (vydaná 8. října 2018)

Nové        – Funkce pro náhradu neznámých dekorů v projektech. Program nyní při otevření projektu ověří, zda neobsahují starší či neznámé dekory a nabídne jejich náhradu pomocí jednoduchého dialogu.
Zlepšeno – Export dat pro formátovací centra Homag.
Zlepšeno – Filtrování výběru materiálu. Program při výběru filtru na druh materiaálu rovnou nastaví tento druh při výběru konkrétního dekoru.


18.1.2 (vydaná 1. října 2018)

Nové        – Katalog s dekory hran firmy Hranipex.
Zlepšeno – Šablony mají nyní přidělený nový výchozí dekor z kolekce Kronospan Trend Collection 2018.
Zlepšeno – Zobrazení hran Hranipex u kompatibilních hran s dekorem použité desky odpovídá dekoru desky.
Zlepšeno – Pro plugin Homag přidána podpora exportu dat ve formátu PTX.


18.1.1 (vydaná 7. září 2018)

Nové– Přidána konfigurace výpočtu spotřeby hran v projektu.
Opraveno– Vkládání šablon do projektu pokud je zobrazen 2D půdorys.
Opraveno– Nezobrazení projektu ve 3D návrháři v případě chybně definovaného materiálu dvířek.


18.1.0.1 (vydaná 3. září 2018)

Zlepšeno– Přidány nové formáty ABS hran.
Opraveno– Zobrazování knihovny modelů. Dialog s výběrem modelu při opětovném otevření nezobrazoval seznam modelů správně.