Kreativní software pro výrobu nábytku

Výrobní dokumentace

Usnadňuje návrh a výrobu zakázky

Dokumentace je nedílnou součásti každého projektu. Kvalitní dokumentace dokáže  šetřit náklady i čas a zvýší efektivitu vaší výroby.

“Jedním kliknutím vytvořím projektovou dokumentaci i objednávky materiálu.”

 

FS_Manufacturing3

Program z navrženého projektu spočítá rozměry jednotlivých dílců a připraví sestavy, které si můžete rozdělit do skupin po jednotlivých produktech (skřínkách) nebo podle druhu materiálů. U každého produktu vytvoří v sestavě malý náhled, tak aby bylo patrné, jak má výsledný produkt vypadat. U každého dílu vypíše jeho rozměry, druh materiálu a hrany. Díl následně doplní o grafický náhled tvaru dílce, dekoru a znázorní umístění hran.

Furniture Studio také disponuje grafickým editorem pro tvorbu 2D výkresové dokumentace. Snadno zakreslíte přípravu rozvodů sítí a rozmístění projektu.

ShowFilm2

“Furniture Studio za mě vyplní objednávky materiálu a ohlídá sklad.

K výrobě potřebujete zajistit i potřebný materiál. I tady vám Furniture Studio usnadní práci. Jedním kliknutím můžete vytvořit objednávku plošného materiálu, materiálu pro ohranění dílců včetně spojovacího materiálu a kovaní. Program na pozadí spočítá spotřebu materiálu tak, že provede rychlý výpočet nářezového plánu a zjistí, kolik desek kterého materiálu budete pro výrobu potřebovat. Výpočet spotřeby plošného materiálu zohlední vaše skladové zásoby a pokusí se zužitkovat materiál z vašeho skladu. Společně s plošným materiálem spočítá i spotřebu hran s dostatečnou rezervou. Spojovací materiál určí dynamicky z rozměrů jednotlivých skříněk.

ProjectDocumentation2

Do předvyplněné  objednávky můžete libovolně doplnit ostatní drobný materiál a objednávku odeslat emailem rovnou z programu vašemu dodavateli.

Objednávky jsou evidovány v interní databázi a je možné se k nim kdykoli vrátit, upravit je nebo vytvářet další. Objednávky jsou navíc svázané s konkrétním projektem, takže u každého projektu snadno zpětně zjistíte, co kde a kdy jste objednali a zda jste na něco nezapomněli.

“Přesvědčte se a stáhněte si dokumentaci ukázkového projektu.

Doc_Project1

Kvalitní a přehledná výrobní dokumentace

 • 1

  Snižuje náklady

 • 2

  Šetří čas

 • 3

  Udržuje pořádek

Furniture studio spočítá potřebné množství materiálu přímo z vašeho projektu a zkontroluje skladové zásoby.

Dokumentace projektu pomáhá s identifikací dílců pro jednotlivé produkty. Napomáhá s umístěním hran přehlednou grafikou dílců.

Vaše objednávky jsou ukládané v interní databázi a propojené s vaším projektem. Máte tak přehled o objednaném materiálů na každou zakázku.

“Furniture Studio vytvoří kompletní výrobní dokumentaci dříve, než řeknete hoblina.

Vše je jednoduché, rychlé a podřízené ryze pracovnímu využití:

 • Rychlý výpočet spotřeby materiálu
 • Grafické znázornění dílců a umístění hran
 • Automatické vytváření a evidence objednávek materiálu
 • Přímé propojení výrobní dokumentace a objednávek s vaším projektem
 • Export dat pro MS Excel, PDF a HTML

Felix_View Felix