Kreativní software pro výrobu nábytku

Duševní vlastnictví a autorská práva

Informace a pravidla pro nakládání s obsahem webových stránek Nikodem software

Texty, obrázky, animace, videa a další součásti těchto webových stránek jsou majetkem Nikodem software. Všechna loga, grafické prvky, ochranné známky a průmyslové vzory zveřejněné na těchto webových stránkách jsou registrovány a v duševním vlastnictví Nikodem software nebo ve vlastnictví třetích stran (partnerů Nikodem software).

Obsah webu je chráněn jako autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Autorského zákona. Pokud není písemným ujednáním stanoveno jinak.V případě, že bude zasaženo do práv autora nebo bude hrozit neoprávněný zásah do jeho práv, bude se autor domáhat svých práv, tj. dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu těchto webových stránek jakýmikoliv prostředky mohou být prováděny pouze s předchozím písemným souhlasem Nikodem software. V opačném případě bude takové jednání považováno za nezákonné a Nikodem software se bude domáhat ochrany svých práv soudní cestou.

Obchodní značky Nikodem softwareFurniture Studio jsou registrovanými obchodními značkami a jejich užití podléhá  Zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Jindra_COE

Jindřich Nikodem
Manažer vývoje a CEO