Kreativní software pro výrobu nábytku
GSPR_Data_1920

Žádost o výmaz nebo změnu osobních údajů

Elektronický formulář pro podání žádosti o výmaz nebo změnu osobních údajů.


Uveďte, zda žádáte o výmaz osobních údajů nebo jejich změnu.


Jedná se o tyto osobní údaje (uveďte, které):
Důvodem pro podání této žádosti je skutečnost, že (doplňte prosím důvod):